DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Prowadzimy postępowania wyjaśniające w szkodach komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, korporacyjnych i rolnych. Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę naszych pracowników. Prowadzimy ponad 400 spraw rocznie a zaufanie naszych Klientów przekłada się na nienaganne referencje.

ALFA MED DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH - NOWA KOMÓRKA

ALFA MED został stworzony w odpowiedzi na szczególne potrzeby naszych klientów. Mając na uwadze jak ważna dla reputacji Towarzystw Ubezpieczeniowych jest to materia nasz doświadczony zespół przeprowadzi szczegółową analizę i weryfikację uzasadnienia roszczeń.

DLA BANKÓW I FIRM LEASINGOWYCH

Proponujemy Państwu nawiązanie współpracy polegającej na świadczeniu w imieniu i na rzecz Państwa Firmy usług mających na celu zminimalizowanie ryzyka udzielenia przez Państwa „nietrafionego” leasingu/kredytu. Naszym atutem jest doświadczenie, skuteczność i lojalność wobec Zleceniodawców.

OCHRONA VIP I ORGANIZACJA BEZPIECZNYCH SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

Jedną z najistotniejszych kwestii w ochronie biznesu jest zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas szczególnie ważnych wyjazdów, konferencji oraz spotkań biznesowych.

WYWIAD GOSPODARCZY

Przeprowadzany przez nas wywiad gospodarczy to ochrona przedsiębiorstwa przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami, jak również z niewypłacalnymi przedsiębiorcami. Dyskretnie sprawdzamy wiarygodność przyszłego kontrahenta lub partnera w interesach.

AUDYTY I DORADZTWO

Działania audytorskie obejmują kontrolę obszarów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zakres audytu dostosowany jest indywidualnie do specyfiki firmy oraz Państwa wskazań. Naszym zadaniem jest wyeliminowanie nieszczelnych elementów systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

DETEKTYWISTYKA

Pracuje dla nas zespół ponad 70 detektywów rozlokowanych w całej Polsce. Naszym celem jest dostarczanie sprawdzonych i jak najbardziej rzetelnych informacji. Nasi detektywi są w stanie szybko i dyskretnie zweryfikować podejrzenia ze stanem faktycznym.

WINDYKACJA

W ramach windykacji polubownej oraz sądowej zajmujemy się ustalaniem składników majątkowych dłużnika (mienie ruchome i nieruchome), poszukiwaniem ukrytego majątku, a także monitorowaniem sytuacji majątkowej dłużnika.

MEDIACJE

Mając na uwadze potrzeby gospodarcze Klienta dajemy możliwość rozwiązywania sporów poza tradycyjnym rozstrzygnięciem sądowym i przeprowadzamy negocjacje, szukając przy tym rozwiązań optymalnych dla Klienta.

DLA KANCELARII PRAWNYCH

Dzięki rozbudowanemu zapleczu operacyjnemu, niekonwencjonalnym metodom działania i szerokim kontaktom, wypracowanym przez lata gwarantujemy, że świadczone przez nas usługi, mające na celu wsparcie Państwa działalności, zyskują zupełnie nowy wymiar. Od lat nasi zleceniodawcy powierzają nam najtrudniejsze sprawy.

HR CONSULTING

Zatrudnianie kompetentnych i wiarygodnych pracowników jest jednym z istotnych elementów właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wadliwie przeprowadzona weryfikacja kandydata może narazić firmę np. na utratę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa a także na utratę reputacji w środowisku biznesowym.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Ważne jest, aby organizacja, którą dotknął kryzys, umiała go rozwiązać, a także aby otoczenie postrzegało ją jako radzącą sobie z wszelkimi problemami. Nasi specjaliści to doświadczony zespół, dla którego sytuacje kryzysowe to naturalne środowisko pracy.

SZKOLENIA I ZAPOBIEGANIE

Odpowiednie przekazywanie wiedzy pracownikom w postaci szkoleń dopasowanych do specyfiki działania firmy stanowi o sukcesie wprowadzanych zmian i ulepszeń systemów bezpieczeństwa.

DANE ADRESOWE

Biuro Bezpieczeństwa Biznesu ALFA Sp. z o.o.
00-375 Warszawa, ul. Smolna 13/409
Nip: 946-266-22-08
KRS: 0000632291
Regon: 365161520
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN