Blog

EKSPERCI PR

Współpracują z kadrami zarządzającymi oraz zespołami pracowników, szkoląc z komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej oraz prezentacji, budując wizerunek organizacji (PR, CSR), wpierając liderów indywidualnymi procesami rozwojowymi. Swoim doświadczeniem wspierają korporacje, spółki Skarbu Państwa jak również polityków i osoby publiczne. Sytuacje kryzysowe, zwiększonego ryzyka, sytuacje kluczowych zwrotów w Państwa firmie to dla nich naturalne środowisko pracy.