AUDYTY I DORADZTWO

Działania audytorskie obejmują kontrolę obszarów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zakres audytu dostosowany jest indywidualnie do specyfiki firmy oraz Państwa wskazań, aby maksymalnie uszczelnić system bezpieczeństwa. Na podstawie wyników przeprowadzonej przez nas kontroli opracowane i wdrażane są wytyczne pozwalające na wyeliminowanie nieszczelnych elementów systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

AUDYT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Oferujemy profesjonalną ocenę / audyt działania sytemu SMS (ang. Safety Management System) – zgodnie lub  w oparciu o wymagania  ICAO, EASA, wymagania klienta.

Na zlecenie klienta opracowujemy programy naprawcze po audytach, kontrolach, inspekcjach / monitorujemy skuteczność podejmowanych działań.

Wskazujemy zagrożenia i słabe punkty w organizacji – przeprowadzamy analizę braków.

Przygotowujemy i wdrażamy programy Kultury Bezpieczeństwa / Kultura sprawiedliwego traktowania.

Opracowujemy wskaźniki – KPI, SPI

AUDYTY Z ZAKRESU DZIAŁANIA W SYTACJI ZAGROŻENIA, KRYZYSU / DORADZTWO – PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ

Audytujemy / oceniamy przygotowanie do działania w stanie zagrożenia. Tworzymy plany reagowania kryzysowego, na zlecenie projektujemy i przygotowujemy pomieszczenia do zarządzania kryzysowego oraz procedury działania w sytuacji zagrożenia, proponujemy rozwiązania dla PR.

OCHRONA FIZYCZNA

STRONA W BUDOWIE

OCHRONA TECHNICZNA

STRONA W BUDOWIE

DANE ADRESOWE

Biuro Bezpieczeństwa Biznesu ALFA Sp. z o.o.
00-375 Warszawa, ul. Smolna 13/409
Nip: 946-266-22-08
KRS: 0000632291
Regon: 365161520
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

Copyright © 2016 Crockett Media | All rights reserved | Polityka prywatności