OFERTA

WINDYKACJA

Naszą misją jest ochrona pieniędzy klientów. Rozwiązania, które proponujemy wymagają niejednokrotnie środków prostych, ale efektywnych i często niestandardowych. Działamy w sposób niekonwencjonalny nie naruszając ram wyznaczonych przez prawo. Wizytę w sądzie traktujemy jako ostateczność. Dokładamy wszelkich starań, by większość zleconych spraw załatwić poprzez kategoryczne i zdecydowane negocjacje z kontrahentem. Nasze usługi oferujemy odbiorcom, którym nie odpowiadają działania polegające na zasypywaniu dłużnika stosem wezwań i upomnień, a którzy liczą na szybkie i zdecydowane działania opierające się na bezpośrednim kontakcie.

W ramach windykacji polubownej oraz sądowej zajmujemy się ustalaniem składników majątkowych dłużnika (mienie ruchome i nieruchome), poszukiwaniem ukrytego majątku, a także monitorowaniem sytuacji majątkowej dłużnika.

 • Nasi kontrahenci mogą wybrać sposób prowadzenia swojej sprawy. Mogą to być działania stanowcze, zmierzające do możliwie szybkiego odzyskania należności, jak i działania mające na celu zmotywowanie kontrahenta do zwrotu należności przy jednoczesnym utrzymaniu dalszej współpracy.
 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu stanowczych negocjacji, zdobywaniu wiedzy operacyjnej, niezbędnej w niektórych trudnych przypadkach, znajomości elementów socjotechniki, innych dozwolonych prawem psychologicznych metod wpływania na dłużnika oraz współpracą z kancelarią prawną, dajemy gwarancję rzetelnej obsługi klienta.
WYWIAD GOSPODARCZY

Przeprowadzany przez nas wywiad gospodarczy to ochrona przedsiębiorstwa przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami, jak również z niewypłacalnymi przedsiębiorcami. Za pomocą odpowiednich narzędzi dyskretnie sprawdzamy wiarygodność przyszłego kontrahenta lub partnera w interesach, powiązania biznesowe i polityczne pod kątem ewentualnych zagrożeń, które mogą dotknąć Państwa firmę.

Docieramy do istotnych informacji o stanie majątkowym, ewentualnym zadłużeniu oraz dotychczasowej działalności. Nasze raporty na temat stanu majątkowego kontrahentów opieramy nie tylko na suchych danych rejestrowych, ale przede wszystkim na danych pozyskanych w drodze działań terenowych. W przypadkach, kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie klient informowany jest na bieżąco w czasie rzeczywistym na temat ustaleń dokonanych przez pracowników naszej firmy.

Nasze działania sprawdzające przeprowadzamy także w stosunku do firm, z którymi trwa już współpraca, dzięki czemu bez obaw można kontynuować wspólne przedsięwzięcia.

Wywiad gospodarczy obejmuje następujące elementy:

 • Ocenę wiarygodności kontrahenta
 • Analizę powiązań kapitałowo-osobowych osób i firm
 • Pozyskanie informacji o majątku i sytuacji finansowej kontrahenta
 • Ocenę autentyczności dokumentów przedstawianych przez kontrahenta
 • Pozyskanie informacji o osobach uczestniczących w transakcji
 • Ocenę ryzyka zawarcia umowy
 • Informacji, wywiadu i analizy rynkowych
DETEKTYWISTYKA

Naszym celem jest dostarczanie sprawdzonych i jak najbardziej rzetelnych informacji. Zbieramy materiały dowodowe potrzebne w przypadku podziału majątku, rozwodu, ustalenia alimentów czy praw rodzicielskich. Dzięki profesjonalnym umiejętnościom, wieloletniemu doświadczeniu oraz nowoczesnemu wyposażeniu technicznemu, nasi detektywi są w stanie szybko i dyskretnie zweryfikować podejrzenia ze stanem faktycznym.

Pracuje dla nas zespół ponad 70 detektywów rozlokowanych w całej Polsce.

Świadczone przez nas usługi detektywistyczne to m.in.:

 • Wywiad gospodarczy
 • Poszukiwanie majątku, źródeł dochodów, nowej siedziby lub aktualnego miejsca pobytu dłużnika
 • Badanie powiązań personalnych i kapitałowych (pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi oraz kadrą kierowniczą tych jednostek)
 • Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się, w tym: członków rodziny, przodków, znajomych lub innych osób, których aktualny adres pobytu nie jest znany
 • Zbieranie materiału dowodowego m.in. przy sprawach rozwodowych, rodzinnych
 • Prowadzimy obserwacje detektywistyczne w sposób dyskretny i profesjonalny
 • Upewnimy Cię, czy Twoje dziecko jest bezpieczne
 • Zweryfikujemy wierność i prawdomówność Twojego partnera
OCHRONA VIP I ORGANIZACJA BEZPIECZNYCH SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

Jedną z najistotniejszych kwestii w ochronie biznesu jest zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas szczególnie ważnych wyjazdów, konferencji oraz spotkań biznesowych.

Doświadczenie, profesjonalizm i dyskrecja firmy ochraniającej są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i poczucia komfortu negocjacji jak i po ich zakończeniu podczas mniej oficjalnych spotkań. Gwarantujemy, że nasze usługi świadczone są na najwyższym poziomie.

Naszym zadaniem jest stworzenie bezpiecznych warunków prowadzenia przedsięwzięć biznesowych na rynku krajowym i zagranicznym, tj. :

 • Specjalistyczna ochrona osobista (ochrona fizyczna dla VIP)
 • Specjalistyczny monitoring bezpieczeństwa osób/mienia
 • Wykrywanie urządzeń podsłuchowych
 • Organizacja bezpiecznych spotkań biznesowych

Zakres naszych usług jest precyzyjnie dostosowany do oczekiwań Zleceniodawcy.

MEDIACJE

Nasze problemy nie zawsze chcemy rozwiązywać na drodze sądowej, zwłaszcza gdy zależy nam na czasie, dobrych relacjach biznesowych i dalszym niezakłóconym prowadzeniu biznesu. Mając na uwadze potrzeby gospodarcze Klienta oraz w celu uniknięcia długoletnich procesów sądowych, minimalizacji kosztów i utrzymania dobrych relacji z kontrahentem, dajemy możliwość rozwiązywania sporów poza tradycyjnym rozstrzygnięciem sądowym i przeprowadzamy negocjacje, mediacje szukając przy tym rozwiązań optymalnych dla Klienta.

Znajomość przepisów prawa, odpowiednie przygotowanie merytoryczne uzupełnione doświadczeniem zawodowym sprawia, że potrafimy umiejętnie dobrać odpowiednie narzędzia w celu przeprowadzenia windykacji należności.

SZKOLENIA I ZAPOBIEGANIE

Prowadzimy dedykowane szkolenia dotyczące przeciwdziałania i zwalczania wszelkich nieprawidłowości oraz bezpieczeństwa zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Są one elementem uzupełniającym ofertę firmy, która ma na celu świadczenie kompleksowych i profesjonalnych usług przedsiębiorcom, którzy chcą minimalizować ryzyko w biznesie.

Odpowiednie przekazywanie wiedzy pracownikom, w postaci szkoleń dopasowanych do specyfiki działania firmy, stanowi o sukcesie wprowadzanych zmian i ulepszeń systemów bezpieczeństwa, natomiast umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji kryzysowej w dużej mierze redukuje jej negatywne skutki.

DANE ADRESOWE

Biuro Bezpieczeństwa Biznesu ALFA Sp. z o.o.
00-375 Warszawa, ul. Smolna 13/409
Nip: 946-266-22-08
KRS: 0000632291
Regon: 365161520
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

Copyright © 2016 Crockett Media | All rights reserved | Polityka prywatności